با خرید این پکیچ شما میتوانید در 50  سوپر گروه به راحتی عضو و  تبلیغ خودتون  را در گروه ها  بفرستید
50 سوپر گروه

خرید پکیج 50 سوپر گروه تبلیغات ازاد

فقط .10هزار تومان


خرید و دریافت گروه ها 

 

عضویت 

 

با ثبت کردن :محصول :کانال:گروه:ربات:میتوانید به راحتی دیده بشوید در گوگل و بقیه متور جستجو !
کافیست بسته تبلیغ خودتون خریداری کنید و به راحتی  تبلیغ خودتون ثبت کنید
تبلیغ درسایت سه نوع هست

1: تبلیغ یک ماه

10،000هزارتومان

(خرید )

2:  تبلیغ 6 ماه

15،000هزارتومان

(خرید)

 3: تبلیغ داعمی

20،000هزارتومان

(خرید)

 ایمیل: aminisjd@gmail.com

 ایدی تلگرام :

     aminisjd

 تلفن تماس : +989137900827

 

 

 

بازگشت به بالا